e-learning

Cieszymy się, że możemy dać Ci jeszcze więcej nauki zupełnie za darmo!
Wiemy, że więcej nauki to więcej wiedzy i zabawy dla Ciebie.
Miej zawsze swoje książki i zeszyty przy sobie - w drodze do pracy, w domu, na wyjeździe.
Zaloguj się do naszych platform e-learningowych i pochwal się swoimi osiągnięciami z przyjaciółmi.


AS-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych bierze aktywny udział w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, dlatego też wszyscy słuchacze naszego liceum mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy dzięki platformie e-learningowej.

W ramach projektu ?E-wsparcie w kształceniu ustawicznym? na platformie szkoły dostępne jest 5 przedmiotów: matematyka, język angielski, przedsiębiorczość, technologia informacyjna, ochrona środowiska. Materiały uwzględniają program nauczania w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych przez trzy kolejne semestry.
Każdy ze słuchaczy oprócz korzystania ze zdalnego nauczania uczestniczy w bezpłatnych spotkaniach z doradcą zawodowym.
45 godzin doradztwa zawodowego pomaga odnaleźć właściwą ścieżkę zawodową adekwatną do indywidualnych kwalifikacji słuchacza i aktualnych wymagań rynku pracy.