Języki obce

Oferujemy słuchaczom naukę języków obcych, naukę języka w biznesie, kursy specjalistyczne (STANAG 6001) oraz kursy egzaminacyjne.

Możemy poszczycić się wysoko wykwalifikowaną kadrą, której doświadczenie w nauczaniu języków obcych bezpośrednio odnosi się do wyników uzyskiwanych na egzaminach przez naszych słuchaczy.

Dajemy naszym słuchaczom bardzo dobre warunki do nauki. Oto nasza sala wykładowa: