Kurs egzaminacyjny STANAG 6001 (język angielski)

Kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminów wg STANAG 6001, stanowiących potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej. Egzaminy STANAG 6001 często brane są pod uwagę w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych, na studia wojskowe lub kursy oficerskie.

Kursy STANAG przeznaczone są dla osób dorosłych, które muszą skutecznie opanować język obcy w jak najkrótszym czasie. Taka forma nauki polecana jest szczególnie pracownikom lub kandydatom do Służby Cywilnej, Straży Granicznej, Policji oraz Wojska (w tym szkół podoficerskich i oficerskich).

Nauka na kursach odbywa się w grupach 4-6 osobowych, w układzie 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Program kursu jest w 80% uniwersalny, co znaczy, że obejmuje naukę języka niespecjalistycznego. 20% zajęć różni się w zależności od celu nauki.

Może to być przygotowanie do egzaminów resortowych, egzaminów TELC, egzaminów wstępnych do szkół oficerskich, procesu kwalifikacyjnego do Straży Granicznej, przygotowanie do misji zagranicznych.