Kurs maturalny

Kompleksowy kurs maturalny z 3 przedmiotów na poziomie podstawowym przygotowany został z myślą o osobach, które miały przerwę w nauce.
Liczne ćwiczenia, powtórki, zadania i testy pomogą efektywnie powtórzyć materiał i przybliżyć Słuchaczy do ostatecznego sukcesu na egzaminie maturalnym.

Absolwenci kursu mają możliwość przystąpić do egzaminu maturalnego przy AS - Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Program kursu składa się z 84 godzin lekcyjnych przeznaczonych na ćwiczenia oraz 6 godzin przeznaczonych na przeprowadzenie próbnych matur.

Kurs maturalny obejmuje:
  • 60 godzin na intensywny trening z wszystkich zakresów tematycznych wymaganych przez MEN oraz usystematyzowanie wiedzy (20 godzin na każdy przedmiot)

  • 3 godziny na próbny egzamin maturalny z języka polskiego

  • 3 godziny na próbny egzamin maturalny z matematyki

  • 2 godziny na próbny egzamin maturalny z wybranego języka obcego (jęz.rosyjski lub jęz.angielski)

  • 8 godzin na warsztat przygotowujący do prezentacji maturalnej z języka polskiego

  • 8 godzin na warsztat przygotowujący do prezentacji maturalnej z wybranego języka obcego