Kurs maturalny z wybranego przedmiotu

Program kursu maturalnego z jednego - wybranego przedmiotu został opracowany głównie z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, przystępujących do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i chcących utrwalić materiał z wybranego przedmiotu: polski, matematyka, język angielski, język rosyjski.

Liczne ćwiczenia, powtórki, wskazówki i zadania pomagają Słuchaczom zapoznać się ze schematem przebiegu egzaminu maturalnego i zniwelować stres.

Kurs maturalny prowadzony jest w formie intensywnych korepetycji. Zakres godzinowy jest różny w zależności od wybranego przez Słuchacza przedmiotu:

  • Język polski - 34 godziny lekcyjne, zawierające między innymi warsztat przygotowujący do prezentacji maturalnej.

  • Język polski - 3 godziny egzaminu próbnego.

  • Matematyka - 23 godziny lekcyjne, skoncentrowane głównie na doskonaleniu rozwiązywania zadań maturalnych.

  • Matematyka - 3 godziny egzaminu próbnego.

  • Język obcy (rosyjski lub angielski) - 27 godzin lekcyjnych, obejmujące ćwiczenia językowe wymagane na egzaminie pisemnym i egzaminie ustnym z języka obcego oraz egzamin próbny.

Cykliczność spotkań pozwala solidnie i gruntownie usystematyzować najważniejsze aspekty w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotów.
1 / 2