Termin składania deklaracji maturalnych na egzamin w maju 2014 r.

Informujemy, że deklaracje zgłoszeniowe do egzaminu maturalnego w maju 2014 r. należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 30 września 2013 r. Deklaracje są dostępne w sekretariacie liceum.