AS - LO dla Dorosłych

AS - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych prowadzone przez firmę A Schools sp. z o.o. posiada uprawnienia szkoły publicznej i działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
Liceum jest wpisane do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa pod numerem 238 LO.

  • Nauka trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej. Absolwenci AS - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.

  • Zajęcia w liceum odbywają się w systemie zaocznym, w trybie weekendowym, średnio dwa razy w miesiącu.

  • Materiały z odbytych zajęć dostępne są dla słuchaczy w formie elektronicznej.

  • Słuchacze liceum mają możliwość poszerzania swojej wiedzy dzięki szkolnej platformie e-learningowej