Kursy

A Schools prowadzi obsługę klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w ramach ofert kursów specjalistycznych, kursów maturalnych oraz kursów języków obcych.

Czas trwania kursu uzależniony jest od rodzaju kursu i ilości godzin przewidzianych programem. Nabór na kursy prowadzony jest przez cały rok.

Program kursów przewiduje niezbędną ilość zajęć teoretycznych, oraz znaczną ilość zajęć praktycznych. Dzięki takiej organizacji uczestnicy kursów A Schools więcej czasu mogą spędzić na doskonaleniu swoich umiejętności.
Grupy zajęciowe są kameralne, dzięki czemu wykładowca może poświęcić wystarczającą ilość czasu każdemu z Uczestników kursu.
2 / 2